🏄 WaveRider - ukázkové scénáře automatického surfování na spotu

Pro lepší chápání toho, jak chytré řízení funguje, jsme sepsali několik názorných scénářů chování FVE. Scénáře jsou záměrně zjednodušené pro lepší pochopení. V reálném světě se náš algoritmus WaveRider pohybuje mezi jednolitvými scénáři tak, aby maximalizoval prodejní cenu elektřiny a minimalizoval nákupní cenu.

Ranní dodávka do sítě

 

Standardní chování

Běžná FVE je nastavená tak, že při východu slunce dá své první vyrobené W do připojené zátěže. Jakmile ale FVE začne vyrábět více než je aktuální zátěž, začne je dodávat do baterie. Baterie se bude nějakou dobu nabíjet a při 100% začne FVE dodávat přetoky do sítě.

Proč to není ideální?

Cena na spotu je nejvyšší právě ráno kolem 8:00, kdy lidé vstávají a přicházejí do práce. V době, kdy byla cena na spotu nejvyšší, standardní FVE nabíjí baterii. V době, kdy je elektřina na spotu nejlevnější začne dodávat do sítě.

Proč je to složité řídit ručně?

Ráno vyjde slunce, obloha bez mraku. Ručně zablokujete nabíjení baterie a nastavíte si upozornění na odblokování. Ve 12:00 zazvoní upozornění a vy odemykáte baterii pro nabíjení. Bohužel ale přišla oblačnost a FVE už nevyrábí.

K tomu, aby se mohla baterie správně řídit je potřeba znát nejen predikce výroby, ale i spotřeby. Bude svítit dost pro nabití baterie? Kolik budu potřebovat nabíjet? Nebude cena na spotu tak nízká, že nebude potřeba nabíjet vůbec? Pro správné řízení, je potřeba na všechny tyto otázky znát odpověď. Náš WaveRider je ale vyřeší za Vás.

 

Večerní vybíjení do sítě

 


Standardní chování

Vybíjet baterie do sítě sice většina stávajících FVE umí, ale jen málokdo tuto funkcni využívá. Proč? Protože nastavení střídače pro tuto akci často není jednoduché. Zjistit, kdy se to vyplatí a kolik energie vlastně do sítě odevzdat může být složitější než se na první pohled zdá.

Proč standard není ideální?

Cena na spotu je nejvyšší právě večer, kdy FVE už nevyrábějí. Večer v létě je tak v baterii levná energie ze sluníčka. V zimě pak můžeme nabít baterii v levných nebo dokonce záporných cenách. Pokud je baterie nabitá na plno, v naprosté většině případů bez problémů pokryje noční spotřebu. Ráno se tak vzbudíte a máte v baterii energii, kterou jsme nespotřebovali. Tu jsme mohli večer prodat. A vydělat.

Proč je to složité řídit ručně?

Kolik je amortizace baterie? Jakou ma cenu energie v baterce? Je jen ze slunce nebo jste jí i nabíjel ze sítě? Jak započítat ztráty z vybíjení? Má se baterie vybít do sítě celá nebo jen část? Náš WaveRider si pro další den dokáže spočítat (na základě predikce spotřeby, výroby a známých cen), jestli je lepší vybít baterii celou nebo jen část. Přesně ví v jakou hodinu a kolik energie do sítě odevzdat. Automaticky.

 

Záporné ceny - zákaz dodávky do sítě

 

Standardní chování

S větším a větším zapojení OZE do sítě se čím dál častěji objevují záporné ceny elektřiny. Proč tomu tak je? Elektřina z obnovitelných zdrojů je v podstatě zadarmo ale některé jaderné a uhelné zdroje nejsou schopny dostatečně rychle reagovat na krátkodobý přebytek levné elektřiny v síti a dostatečně snížit výkon, dodávat elektřinu musí a proto jsou ochotny vám za vyrobenou elektřinu i zaplatit


Proč standard není ideální?

Záporné ceny se mohou zdát jako dar z nebes. Není tomu tak pro majitele FVE. Záporné ceny se nejčastěji objevují v době minimální spotřeby (víkend) a maximální výroby (svítí slunce). Za slunného víkendového dne budete na výletě, ceny budou záporné, vaše spotřeba minimální a dodávka do sítě maximální.

Proč je to složité řídit ručně?

Blokování záporných hodin je jednoduchá podmínka. Stačí tedy sledovat každý den ceny a nastavit si upozornění na vybrané hodiny. K tomu, abyste začali platit za dodávku do sítě, nemusí být cena nutně záporná. Každý dodavatel si účtuje cenu služby obchodu. U nás je to 0,45 Kč/kWh. Pokud se cena dostane pod 0.45 Kč/kWh. je potřeba FVE blokovat. Bohužel ne u všech FVE se v uživatelském rozhraní dá jednoduše nastavit blokování přetoků. My přetoky při záporných cenách blokujeme. Automaticky.

 

Levné elektřina - zákaz používání baterie

 

Standardní chování

Ať je cena na spotu jakákoliv, běžná FVE má své priority zdrojů, ze kterých dodává elektřinu pro spotřebu, jasné:

  1. sluníčko
  2. baterie
  3. síť

I v době, kdy je elektřina záporná bude vaše FVE používat elektřinu ze slunce nebo baterii.

Proč standard není ideální?

Je podzimní podvečer. Slunce už nesvítí, ale v Německu se rozfoukalo. Baterii máte nabitou na 80%. Víte, že dnes už svítit nebude. Cena na spotu je záporná nebo nulová. Pustíte ohřev vody. Veškeré spotřeba v tu chvíli bude dodávána z baterie. Ze sítě budete odebírat jen minimum, které nezvládne dodat baterie.

Proč je to složité řídit ručně?

Pokud vezmeme bežně uvažovanou amortizaci 1.5 Kč/kWh, tak v případě, že je cena na spotu pod touto částkou (včetně DPH a distribuční sazby), dává smysl baterii zablokovat pro vybíjení a používat elektřinu přímo ze sítě. Ne nutně tak musí být cena na spotu záporná.

Amortizaci baterie každý vnímá jinak. Proto jsme se rozhodli jí vkládat do našeho algoritmu jako parametr, který si každý může zvolit. Na spotu často nastává situace, kdy je nejlevnější hodina/y na spotu výrazně levnější než nejdražší hodina/y. Pokud je tento rozdíl nižší než amortizace, vyplatí se baterii za levno nabít a později za draho vybít.

Obdobně jako u záporných cen je potřeba stále hlídat ceny spotu. Ale proč to dělat ručně, když to jde automaticky?

 

Nabíjení baterie ze sítě

 

Standardní chování

Sluníčko svítí, baterii se nabíjí. Sluníčko nesvítí, baterie se vybíjí.

Klasická FVE začne nabíjet baterii ve chvíli, kdy je elektřiny dost, ale jakmile přijde mrak hned si energii z baterie vezme zpět.

Proč standard není ideální?

Krása spotu je v tom, že se dynamicky mění ceny. Nabízí se tedy možnost ukládat si levnou energii do baterie a používat jí v době, kdy je drahá. Takový scénář se nabízí hlavně v zimě, kdy je baterie téměř celou zimu nevyužitá.

Proč je to složité řídit ručně?

Pro správné nabití baterie je nutné se rozhodnout kolik bude drahých hodin a jaká bude spotřeba v oněch hodinách. Pro drahé hodiny se baterii nabije a pro hodiny, které nejsou ani levné ani drahé se baterie blokuje. Navíc v budoucích hodinách může začít svítit a tím se celé rozhodování ještě více zkomplikuje o elektřinu s cenovkou nula.

 

 

Realita

Popsané scénáře jsou zjednodušením toho, jak pracuje algoritmus WaveRider na vzorových a jednoduchých situacích. V reálném provozu prochází FVE kombinací scénářů, které si algoritmus sám upravuje každou hodinu. Zpřesňuje predikce spotřeby, výroby a doplňuje další informace o ceně.

Cílem je co nejvíce vydělat na dodávce do sítě a co nejvíce ušetřit na spotřebě s využití stávajícího vybavení FVE.

Na první pohled tak může dojít k neintuitivním scénářům, jako je např. blokování baterie pro vybíjení i když je elektřina drahá. WaveRider totiž vidí, že elektřina bude ještě dražší a že vydělá více, pokud elektřinu prodá za vysokou cenu o něco později, než kdyby se z baterie ihned spotřebovala.

1 Like