Spot & Victron & Home Assistant

V době, kdy jsem měl fixní cenu výkupu a nákupu elektřiny bylo sledování spotřeby v čase trošku nuda a vlastně se stačilo jen jednou za měsíc podívat na fakturu, kde byla položka za prodej relativně malá a za spotřebu skoro vždy stejná. S přechodem na spot, kde jsem byl ještě před tím, než ho Nano Green zavedlo, začalo monitorování spotřeby a počítání nákladů dávat obrovský smysl. Při kulminaci cen na burze v červnu a srpnu 2022 jsem na výnosy s vyrobené elektřiny koukal každých 15 minut, podobně jako kdysi na cenu bitcoinu :slightly_smiling_face:

Sám mám doma Victron/Fronius měniče, které spotřebu velmi přesně monitorují (od údajů z elektroměru a následně distributora se hodnoty liší ve zlomcích procent) a dají se připojit do Home Assistenta a následně přidat do skvělého Energy Dashboardu, který se v HA objevil v releasu 2021.8. Přidání není úplně triviální jako např. u GoodWe a tak se pojďme podívat, jak na to…

Co je potřeba mít v HA

MQTT

 • nataveného MQTT brokera
 • dá se přidat jako add-on, takže základní nastavení je jednoduché
 • MQTT používá spousty sensorů a tak je velké pravděpodobnost, že už ho máte (dle HA statistik 40%)

Samba

 • slouží pro vzdálený přístup k file systemu HA
 • opět je možné jednoduše nainstalovat jako add-on a jednoduše nastavit

File editor

Jak dostat Victron do HA

V době, kdy jsem se připojoval Victron měniče neexistovala žádná přímá integrace HA-Victron a podle rychlého hledání neexistuje ani dnes (pokud ano, dejte vědět, rád vyzkouším). Šel jsem na to tady přes MQTT. Druhou možností, jak získat obdobná data je integrovat Victron přes Modbus - tu si ukážeme později pro možnost ovládání Victronu.

MQTT v HA

Pokud máte MQTT v HA už nastavený, tak můžete tuto část přeskočit - jen se ujistěte, že v sekci customize v configuraci MQTT máte parametr active: true

Pokud MQTT ještě nemáte, tak více informací najdete zde a rychlý návod níže.


Po úspěšné instalaci je potřeba nastavit heslo a uživatelské jméno dle vašich preferencí (nanogreen je jen příklad) a v sekci Customize je potřeba mít active nastavený na true.

- username: nanogreen
 password: nanogreen

customize:
  active: true
  folder: mosquitto

MQTT ve VRM

Aby bylo možné se připojit na Victron měniče přes MQTT, tak je potřeba povolit MQTT v Remote Consoli v sekci Settings/Services a tam zapnout MQTT.

HA <=> VRM

MQTT je nastavené na obou stranách, ale ještě si spolu nepovídají. Je potřeba vytvořit bridge, aby mezi nimi začala proudit data. Pro více detailů koukněte na původní návod.

K tomuto kroku budeme potřebovat Sambu. Jakmile se vzdáleně připojíte ke svému HA, tak jděte do složky share/mosquitto (pokud neexistuje, tak jí vytvořte) ve které vytvořte soubor bridge-venus.conf Do něho pak vložte kus kódu ve kterém upravte IP adresu:

connection venus-home
address 192.168.1.XXX. #IP adresa victronu - da se zjistit v remote consoli v Settings/Ethernet
topic

Soubor uložte a restartujte MQTT brokera. Pokud vše proběhlo správně tak v logu uvidíte něco jako

Connecting bridge venus-home (192.168.1.XXX:1883)

Zda data mezi HA a Victronem proudí lze ověřit tím, že se připojíme na brokera, kterého jsme vytvořili v HA. To je možné vyzkoušet přes skvělý nástroj MQTT Explorer, který Vám umožní vidět nejen komunikaci Victronu, ale i všech ostatních MQTT zařízení komunikující přes vašeho brokera. Pro vytvoření připojení k vašemu brokeru, který běží na IP adrese HA, stačí vyplnit pár údajů.

Jakmile se připojíte, uvidíte vše, co si povídá přes vašeho brokera a můžete vyhledávat, zkoumat a případně i posílat MQTT zprávy.

Aby se data pravidelně updatovala, je nutné čas od času “šťouchnout” do Victronu a požádat ho o update. Frekvence updatu bude ovlivňovat velikost databáze, takže je potřeba použít nějakou rozumnou hodnotu. Šťouchnutí se dá jednoduše nastavit v pravidlech HA podobně jednoduchým YAMLem:


alias: Refresh MQTT Victron
description: Request the data on the MQTT server
trigger:
 - platform: time_pattern
  seconds: "15"
action:
 - service: mqtt.publish
  data:
   topic: venus-home/R/123xxx/system/0/Serial. #123xxx je potřeba upravit na ID vašeho victronu
mode: single

Teď jsme se dostali na proměnné, které jsou vidět ve Victron portálu na přehledovém schématu - stačí tedy porovnat hodnoty, jestli sedí s tím, co chodí v MQTT zprávách. Pokud ano, máme vyhráno a můžeme jít dále.

Home Assistant

Máme tedy všechny proměnné ve formě MQTT zpráv, které potřebujeme pro Energy Dashboard a teď je potřeba je dostat do HA. K tomu bude potřeba udělat pár úprav… Senzory reportují aktuální výkon, jedná se tedy o aktuální hodnot ve W. Nejde o energii ve Wh, kterou vyžaduje Energy Dashboard. A protože Energy dashboard požaduje dodat informaci pro příkon do sítě a i ze sítě zvlášť a Victron mezi proměnnými rozlišuje jen znaménkem, tak je potřeba udělat pár úprav. Takto vypadá upravný configuration.yaml (upravit se dá ve File Editoru, viz výše).mqtt:

# PV panels
  - name: "solar production - energy"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/Energy/Forward"
   unit_of_measurement: kWh
   value_template: "{{ value_json.value }}"
#AC loads
  - name: "AC load - L1"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Consumption/L1/Power"
   unit_of_measurement: "W"
   value_template: "{{ value_json.value | round(2) }}"
  - name: "AC load - L2"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Consumption/L2/Power"
   value_template: "{{ value_json.value | round(2) }}"
   unit_of_measurement: W
  - name: "AC load- - L3"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Consumption/L3/Power"
   value_template: "{{ value_json.value | round(2) }}"
   unit_of_measurement: "W"   

######################### ENERGY #########################
######################### TO GRID #########################
  - name: "To Grid - L1"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Grid/L1/Power"
   unit_of_measurement: W
   value_template: >
     {% if value_json.value | float <= 0 %}
     {{ -value_json.value }}
     {% else %}
      0
     {% endif %} 
   device_class: power
   state_class: measurement
  - name: "To Grid - L2"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Grid/L2/Power"
   unit_of_measurement: "W"
   value_template: >
     {% if value_json.value | float <= 0 %}
     {{ -value_json.value }}
     {% else %}
      0
     {% endif %} 
   device_class: power
   state_class: measurement 
  - name: "To Grid - L3"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Grid/L3/Power"
   unit_of_measurement: "W"
   value_template: >
     {% if value_json.value | float <= 0 %}
     {{ -value_json.value }}
     {% else %}
      0
     {% endif %} 
   device_class: power
   state_class: total_increasing 

######################### FROM GRID #########################
  - name: "From Grid - L1"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Grid/L1/Power"
   unit_of_measurement: "W" 
   value_template: >
     {% if value_json.value | float >= 0 %}
     {{ value_json.value }}
     {% else %}
      0
     {% endif %} 
   device_class: power
   state_class: measurement
  - name: "From Grid - L2"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Grid/L2/Power"
   unit_of_measurement: "W"
   value_template: >
     {% if value_json.value | float >= 0 %}
     {{ value_json.value }}
     {% else %}
      0
     {% endif %} 
   device_class: power
   state_class: measurement 
  - name: "From Grid - L3"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/system/0/Ac/Grid/L3/Power"
   unit_of_measurement: "W"
   value_template: >
     {% if value_json.value | float >= 0 %}
     {{ value_json.value }}
     {% else %}
      0
     {% endif %} 
   device_class: power
   state_class: total_increasing 

######################### SOLAR #########################
  - name: "Solar - L1"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L1/Energy/Forward"
   unit_of_measurement: "W" 
   value_template: "{{ value_json.value }}"
   device_class: power
   state_class: measurement 
  - name: "Solar - L2"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L2/Energy/Forward"
   unit_of_measurement: "W"
   value_template: "{{ value_json.value }}"
   device_class: power
   state_class: measurement 
  - name: "Solar - L3"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/pvinverter/20/Ac/L3/Energy/Forward"
   unit_of_measurement: "W"
   value_template: "{{ value_json.value }}"
   device_class: power
   state_class: measurement 
  
######################### TO BATTERY #########################
  - name: "To Battery"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/battery/512/Dc/0/Power"
   unit_of_measurement: "W" 
   value_template: >
     {% if value_json.value | float > 0 %}
     {{ value_json.value }}
     {% else %}
      0
     {% endif %} 
   device_class: power
   state_class: measurement 
  
######################### FROM BATTERY #########################
  - name: "From Battery"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/battery/512/Dc/0/Power"
   unit_of_measurement: "W" 
   value_template: >
     {% if value_json.value | float < 0 %}
     {{ -value_json.value }}
     {% else %}
      0
     {% endif %} 
   device_class: power
   state_class: measurement 
  
######################### BATTERY #########################
  - name: "Solar Battery"
   state_topic: "venus-home/N/028xxxxxxxxx/battery/512/Soc"
   unit_of_measurement: "%" 
   value_template: >
     {{ value_json.value }}
   device_class: power
   state_class: measurement

Dashboard neumí pracovat s jednotlivými fázemi a tak je potřeba je sečíst dohromady pomocí templaty:


template:
  - sensor:
    - name: from grid total
     device_class: power
     state_class: measurement    
     unit_of_measurement: W
     state: > 
      {% set l1 = states('sensor.from_grid_l1') | float %}
      {% set l2 = states('sensor.from_grid_l2') | float %}
      {% set l3 = states('sensor.from_grid_l3') | float %}
    
      {{ (l1 + l2 + l3 ) | float }}
    - name: to grid total
     device_class: power
     state_class: measurement    
     unit_of_measurement: W
     state: > 
      {% set l1 = states('sensor.to_grid_l1') | float %}
      {% set l2 = states('sensor.to_grid_l2') | float %}
      {% set l3 = states('sensor.to_grid_l3') | float %}
    
      {{ (l1 + l2 + l3 ) | float }}  
     
    - name: solar total
     device_class: power
     state_class: measurement    
     unit_of_measurement: W
     state: > 
      {% set l1 = states('sensor.solar_l1') | float %}
      {% set l2 = states('sensor.solar_l2') | float %}
      {% set l3 = states('sensor.solar_l3') | float %}
    
      {{ (l1 + l2 + l3 ) | float }} 

Po úpravách je potřeba HA restartovat, aby proměnné načetl. Proměnné okamžitého výkonu by teď měly být vidět v HA a měly by odpovídat hodnotám, které jsou vidět ve Victronu - zkontrolujte přes Developer Tools/States. Pokud vše sedí, tak z nich můžeme vytvořit spotřebovanou energii. Ta je integrálem okamžitých hodnot. To není nic složitého a HA má připravené funkce pro tyto matematické operace:

######################### INTEGRATION #########################
######################### TO GRID #########################
 - platform: integration
  source: sensor.to_grid_total
  name: to_grid_total_energy
  round: 2  
  
######################### FROM GRID #########################
 - platform: integration
  source: sensor.from_grid_total
  name: from_grid_total_energy
  round: 2

######################### SOLAR #########################
 - platform: integration
  source: sensor.solar_total
  name: solar_total_energy
  round: 2   

######################### FROM BATTERY #########################
 - platform: integration
  source: sensor.from_battery
  name: from_battery_total_energy
  round: 2 
 
######################### TO BATTERY #########################
 - platform: integration
  source: sensor.to_battery
  name: to_battery_total_energy
  round: 2 

Energy Dashboard

Proměnné máme vytvořené a teď už je stačí přidat do dashboardu. V Settings/Dashboards/Energy se objeví nastavení celého energy Dashboardu. Sekce Electricity grid, Solar Panels a Home Battery Storage je to, co nás zajímá. Pro jednotlivé položky stačí vybrat správnou proměnnou a pokud máte už integrované denní ceny od Nano Energies (jak na to), tak stačí přidat entitu s aktuální cenou a ta bude násobit spotřebovaný hodinový objem. V dashboardu pak bude vidět celková cena za den/týden/měsíc pro spotřebu i výrobu.


Data se v Dashboardu začnou zobrazovat se zpožděním až dvou hodin (po doběhnutí aktuální hodiny), takže než přijde panika, že to nefunguje (jako v mém případě), je lepší si dát třeba pivo a chvilku si počkat :slightly_smiling_face:

V souhrnné tabulce na konci dashboardu jsou pak krásně vidět výdaje za spotřebovanou elektřinu a zisky za prodanou elektřinu, dají se porovnávat období atd.

Pro úplné “dotažení” dashboardu doporučují přidat predikce o FVE. Přidání je velice jednoduché a intuitivní - jestli jste se dostali až sem, tak určitě zvládnete přidat i predikce FVE :slight_smile: Ty se pak dají využít pro nastavení podmínek pro lepší využití spotu i energie ze slunce.

Pane Hicle, díky za to, co děláte. Přesně toto téma mě zajímá.

Jak už jsem psal pod včerenším videem pana Staňka, těžko říct, kam se budou pohybovat ceny na SPOTu v řádu nejbližších měsíců a let. Je dobré být připraven na to, že cena může být záporná sama o sobě, případně bude záporná po odečtení provize obchodníka, případně bude sice kladná, ale tak nevýhodná, že bude vhodné elektřinu spotřebovat doma.

Mám instalované panely o výkonu 10 kW, reálný roční zisk do 9 MWh. Uvažuji o rozšíření, což nevím, zda je rozumné. Pokud by byly i letost SPOTové ceny na úrovni loňského roku a tento stav trval ještě pár let, pak je volba jasná. To ale není předmětem mé reakce.
Už teď mám přebytky, ale instalace TČ mi ani v současné době nedává vůbec žádný ekonomický smysl, protože potřeba energie pro TČ by se nepotkala s výrobou.

V HA se začínám orientovat, mám nahrané modbusTCP senzory a ovladače. K tomu vaše spotové ceny, díky za ně.
Jsem teď ve fázi, kdy se snažím zjistit, co která přesně hodnota znamená, které můžu ovlivňovat a jak pomocí všeho inteligentně řídit prodej přetoků, případně jejich spotřebu doma.
Jsem teď před vytvořením nějaké úvodní jednoduché automatizace

Moje automatizace by měla umět toto:

 1. Záporná nebo velmi nízká cena na SPOTu - zakázat přetoky. (V HA někam zadat konstantu v EUR/MWh nebo CZK/kWh a podle toho řídit)
 2. Nízká cena na SPOTu (opět zadat max cenu v HA)
  Po dobití baterie provádět toto:
  a) ohřívat TV v bojleru (kombinovaný bojler plyn, 3x 230 V po 1,3 kW), Spínání jednotlivých fází kaskádovitě podle přebytku výkonu na střeše. Možná i kontrolovat přetížení jednotlivých fází. Nicméně mám VII 5 kVA, ty snesou hodně.
  b) spustit TČ bazénu - zatím řízeno přes domácí HDO z relay1 z Cerbo GX
 3. Extrémně nízká nebo záporná cena na SPOTu (opět zadat max cenu v HA)
  Při ceně spotu 0,- Kč/kWh mě stojí 1 kWh elektřiny asi 1,90 Kč. To už je méně než plyn 2,90 Kč/kWh. V tomto případě by se vyplatilo pustit do bojleru elektřinu před Victronem (z DS). Toto by se ovšem vyplatilo pouze v zimních měsících. V letních je předpoklad dostatečné vlastní výroby.
 4. V zimních měsících by šla elektřina levně nakupovat a pak spotřebovat z baterie. Nícméně v rámci jednoho dne jsou rozdíly cen nad 100 EUR/MWh spíše výjimečné. To by si vyžádalo větší programátorské úsilí a já se považoval za “odborníka” naposledy v roce 1989 v BASICu na ZX Spectru :slight_smile:

Toto jsou mé úvahy s využitím HA…


V rekci na můj příspěvek pod videem Jana Staňka jste uvedl, že se hodláte automatizacím pro HA více věnovat. Můžu se zeptat, na co se chcete zaměřit?
Díky.

1 Like

Dobrý den, díky moc za Váš feedback!

Naše plány jsou velmi úzce spojené s problémy, které popisujete :slight_smile: V průběhu tohoto roku chceme vytvořit jednoduchý “semafor” pro ovládání domácnosti. Ten bude říkat, zde se vyplatí nabíjet nebo prodávat elektřinu z baterie a solárů, zda a má domácnost ohřívat vodu a vytápět v závislosti na ceně spotu, ale i předpovědi počasí. Cílem je mít logické výstupy pro HA, ale i ostatní automatizace jako je Loxone, které budou říkat jednotlivým zařízením, jak se mají chovat v návaznosti na ceny, předpověď, ale i lokální omezení jako je výkon měničů nebo velikosti jističů.

Co se týká bodu 4) tak tam už máme připravené řešení, které aktuálně testujeme. Pokud byste se chtěl stát beta testerem, tak Vás rádi přivítáme. Funguje to tak, že vzdáleně ovládáme baterii přes Victrony. Umíme jí za levno nabít a v levných hodinách a použít jí pro spotřebu domácnosti v drahých hodinách. V hodinách, kdy rozdíl cen nedosahuje 2kč (podobná hodnota, jako zmiňovaných 100 euro), tak baterii blokujeme pro vybíjení, aby se z ní elektřina nespotřebovávala. Zatím je to “zimní” řešení, ale budeme přidávat i předpověď výroby a pak budeme nabíjet a blokovat baterii podle ceny spotu a předpovědi.

Pro názornost přikládám pohled na svoje Victrony a to, co s nimi děláme: https://proteus.nanogreen.cz/charging/clbwq9zsd0002sq01aqo7cltg - kdyby Vás to zaujalo, dejte vědět a můžeme Vás také přidat.

1 Like

Dobrý den,
díky za reakci.

Mezitím jsem pokročil, zkouším systém Node-RED, který je integrovaný v Cerbo GX.
Mám natahané ceny z OTE a zatím mám první automatizaci na zákaz přetoků při cenách podle nastavené minimální ceny.

Pak bych chtěl doplnit další automatizaci ohledně spouštění vytěžování do bojleru, kdy by cena na spotu byla nižší než nastavená hodnota, třeba 3 Kč/kWh.

To řízení baterie bych skutečně rád řídil nějak systematicky. Kdybyste měli podrobnější informace, budu rád, když mi je pošlete.

Zdá se, že Node-RED je méně univerzální nástroj a je pro něj podstatně méně rozšíření. Ale zase je pevně integrován v Cerbo GX bez nutnosti použití dalšího zařízení, třeba RPi4.
Loxone je drahé, Node-RED společně s reléovým polem do 1000 Kč by ho snadno zastoupily.

Koukněte sem, kde je vidět, co jsme s baterií dělali. Jednotlivé stavy znamenají:

 • ZÁKAZ VYBÍJENÍ
  • blokujeme baterii, protože: cena elektřiny v baterii + amortizace baterie (2kc/kWh) > aktualni spotova cena
 • NABÍJENÍ
  • zatim nastaveno na 4 nejlevnejsi hodiny - je mozne, ze se baterie nabije rychleji - to budeme resit v nasledujich tydnech
 • POUŽÍVÁNÍ
  • elektrina z baterie se vyuziva, protoze: cena elektřiny v baterii + amortizace baterie (2kc/kWh) < aktualni spotova cena

Pokud byste měl zájem to vyzkoušet, tak stačí pozvat do vaší instalace email victron@nanogreen.cz a my to zapneme i pro vás :slight_smile:

Dobrý den Honzo,
doma ocekavame do mesice dve FVE. Mě (Victron s pretoky) a rodiče (Victron bez pretoku). Sám chci to samé co vy dělat přes smarthome Athom Homey u sebe čemu říkáte chytrá baterie. Tam dokazu dat zitrejsi ceny, zitrejsi predpoved vyroby pres Solcast, a nejakou svou prumernou denni spotrebu a udělat si logiky.

Zaujalo mě ale vaše řešení Nanogreen protože rodiče žádný smart home nemaji a nebudou. Přesvědčil jsem otce, že na spotu je fajn a budeme se rozhodovat přes jakého obchodníka se napojime. Pokud to budete vy Nanogreen, tak je pro me dulezite, jak to bude se sluzbou chytre baterie na spotu (v zimě/létě kde je i to slunce). Chci se zeptat blíže, co přesně chystáte za službu, kdy, kolik to bude stát. Konkurence nespi a také přichází se svym řešením, ovšem vy jste asi jediný, kdo mluví o Victronu.

Jinak super videa povidani fandim vam. Nas cesky rybnik je ponekud zakaleny. Omlouvam se pokud jsem dotaz umistil nevhodne tema. Diky Dan

Dobrý den, Dane.

Díky moc za dotaz. Co se baterie týká, to pro Victrony ji ovládáme tak, že v zimě jí za levno nabíjíme v nejlevnější hodiny na sobotu a v nejdražší hodiny jí vybíjíme. Pracujeme s amortizací baterie kolem 2kc/kWh a tady rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší hodinou musí být min. 2kč (cena amortizace je parametrizovatelná, takže ji lze změnit). V hodiny, kdy se baterii nevyplatí vybíjet ji aktivně blokujeme, aby se nevybíjela. Co se týká dnů, kdy svítí, tak baterii nabíjíme jen v případě, že předpověď říká, že nebude dostatečně svítit a případně baterii blokujeme pokud je cena spotu nižší než 2 kč (pokud je cena spotu nižší než 2 kč nevyplatí se používat baterii).

To jsou základní pravidla pro využívání baterii u Victronu za účelem zlevnění elektřiny. Co se týká amortizace, tak každý ji vnímá trošku jinak a proto jí máme nastavitelnou jako parametr. Ač je reálně ve většině případů 2 kč/kWh, tak někdo vidí jinou hodnotu ve 2 Kč teď a 2 kč za 10 let.

Kdyby Vás napadlo něco dalšího, co by Vás zajímalo, tak dejte vědět.

Hezký den,

Diky Honzo, a jak si to mam predstavit? Bude to administrovane v klientske zone nebo pres mobilni apku? Kdy chystate to pustit do sveta a bude to extra neco stát? Sice cekam ze mi pripoji jeste tak za 2 mesice, ale rad si vse planuji dopredu :wink: kdybych mel byt v nejakem demo provozu budu in. Drzim palce. D.

Zatím na to máme separátní rozhraní na webu, ale plánujeme i mobilní aplikaci. O reseni budeme postupně informovat - chystáme i nějaká videa, kde to budeme detailně vysvětlovat. Az budete mít FVE připravenou, tak dejte vědět a zapojíme vás do beta provozu. Zároveň pro Victrony chystáme i výhodnější výkup přetoků, tak se máte na co těšit :slight_smile:

Díky Honzo, držím palce a těším se na business. Jelikož dělám ve startupu s AI v oblasti komunikace, tak jsem rád přímo s těmi lidmi v kontaktu přímo. Kdyžtak se ozvěte můžu pomoct i já vám.
Dan

Ahoj, co říkáte na novou předpověď vyroby a avizované napojeni na spot přímo od Victronu. Za mě palec nahoru. Introducing Solar Production Forecast - Victron Energy

Jsem rád, že s tím začali. Zatím to má mouchy, třeba před pár dny mi to mezi 8-9 předpovědělo 0,01 kWh a kažou další sudou hodinu už více, ale málo. Dal jsem report, prý to řeší u více účtů.

Výběr Solcastu hodnotím kladně. Do budoucna by měli předpovídat samostatně pro jednotlivé MPPT, to by mělo napomoci přesnosti. Zdá se mi zajímavý jejich model výpočtu, že odhadují osvit v daném místě, vůbec se nezabývají orientací, sklonem ani výkonem panelů. Že by se to mělo strojově učit z předchozích chyb.

Mám v Node-RED několik předpovědí. Nejlépe vychází Solcast, hůře forecast.solar a nejhůře český PV forecast. Těm jsem věřil, páč je mám 6 km od baráku.

1 Like

Ano, ty jejich modely jedou na učení podle historických výkonů a původních předpovědí v lokalitě. Jen nevím jestli bere v potaz, když jedu ostrov, protože tam nejede elektrárna na ten maximální výkon. Je podle mě dobrý, že neřeší sestavu FVE, ta data nepotřebují.

@jan.hicl Honzo, ještě mě napadl dotaz k Vašemu řízení Victronů na optimalizaci spotových cen. Počítá Vaše řešení i možnost, že nákup je na spotu a prodej za fix? Tj. řešit jen, kdy nakupovat, ale není tam třeba řídit přebytky. Snad brzo proběhne PPP a připojím se k Vám minimálně na nákup na spotu. Díky

@Daniel stavíme to celé na spotu - jak na spotřebě, tak na výrobě :slight_smile:

Diky, z info. Je logicke, ze preferujete najednou nakup i prodej :slightly_smiling_face:

1 Like

@jan.hicl Zdravím Honzo, omlouvám se ale na livechatu mi nikdo nebyl schopen odpovědět, jen abych vyplnil formulář :slight_smile:
Otec má již FVE na Victronu PPP a chtěl bych mu pořešit nákup na spotu (tj. jak přijde podzim, tak primárně dobíjet v levné hodiny). Ovšem nemá povolené přetoky do sítě (než ČEZ upraví trafo) a jak jste psal nahoře, tak Váš victron management ovládá i výrobu. Můžete mi potvrdit, že to co chci váš neumožní? Díky

Ano, pro Victrony umíme zakázat přetoky a případně umíme i chytře nabíjet baterii.

Pro všechny, myslím, že je lepší používat rovnou integraci pro Victrona co je v HACS.

Nemusí se řešit MQTT a ani nastavení šablon. vše zvládá integrace.

2 Likes

Je to tak, taky jsem na ni presel…

Prosím, nemáte zkušenost nebo byste nemohli doporučit nějaký releóvý modul připojitelný k Cerbo GX a ovladatelný v Node-Red, případně i ve VRM?
Buď nějaký modul na DIN lištu nebo nějaký modul od SONOFF.

To relé by mělo být nejlépe napájené z Cerbo GX, spínaný výstup stačí do 10 A, klidně i mnohem méně. Tato relé by spouštěla další výkonné stykače.

Na Cerbu už mám využité všechny VE.Direct pro MPPT. Dále oba VE.Can.
Zbývá mi 2x BMS.Can, 1.VE.Bus a všechny tři USB.

Samozřejmě jsou využité Relay 1 a Relay 2, proto potřebuju další.
Relé 1 využívám pro spouštění bojleru (ovládání programem v NR), relé 2 zapínám manuálně bez programu, zapíná/vypíná mi TČ u bazénu.
Rád bych dalším relé vypnul/zapnul 3F stykač u bazénu. Dalším bych vypínal vazební 3F stykač, kterým bych odpojoval FVE od DS - možnosti v NR mi nějak nefungují.

Nerad bych se spoléhal na WiFi, reléový modul bych mohl připojit k LAN, ale musel bych zvětšit switch v garáži nebo zapojit další.

Ideál je pouhé připojení k Cerbu, abych zařízení viděl v NR a ve VRM. A mělo to 4-8 relé.