Jak ovládat Victron přes Proteus?

Jak ovládat Victron přes Proteus?

Ovládání jsme pro jednoduchost rozdělili do 3 jednoduchých scénářů, které jsou rozděleny dle ceny elektřiny.

Scénář č. 1: Cena elektřiny je vysoká

Chci prodat elektřinu z baterie
V hodinách, kdy je cena elektřiny vysoká, je často výhodnější elektřinu uloženou v baterii prodat do sítě, než ji uchovávat na později. Obzvlášť, pokud víte, že ji nevyužijete pro vlastní spotřebu. Je však potřeba brát v potaz cenu za opotřebení baterie, tzv. amortizaci*. Ta standardně vychází na cca 1.5 Kč/kWh, ale každý tento parametr může vnímat jinak (viz níže).

Praktickou ukázkou této strategie bylo léto 2022, kdy cena elektřiny byla opravdu vysoká a zvětšil se i její rozptyl mezi nejnižší a nejvyšší denní cenou. V případě, že cena byla přes den např. 6 Kč/kWh a večerní cena byla 12 Kč/kWh, tak se ve večerních hodinách vyplatilo vybít elektřinu uloženou v baterii do sítě.

Pokud zapnete tuto funkci, přenastavíme za Vás Victron měniče tak, aby vybíjely baterie do sítě. Minimální SoC nastavený ve Victronu bude vždy respektován. Vybíjení vypnete jednoduše vrácením tlačítka do původní polohy.

Chci elektřinu prodávat místo nabíjení baterie

V ranních hodinách, bývá cena elektřiny vyšší - přichází totiž ranní špička spotřeby. Všechny instalace FVE jsou standardně nastaveny tak, že při prvních paprscích slunce začnou nabíjet baterie. Ty se během špičky nabijí a v době, kdy klesne cena elektřiny, tak začne FVE dodávat elektřinu do sítě. Finančně výhodnější ale je, dodávat do sítě během ranní špičky a baterii nabíjet, až když je cena nižší.

Scénář č. 2: Cena elektřiny je nízká

Chci používat elektřinu ze sítě místo z baterie
Pokud budeme pro demonstraci uvažovat cenu amortizace* baterie 1.5 Kč/kWh, vyjde nám z toho, že pokud je elektřina levnější než 1.5 Kč/kWh, tak se vyplatí používat elektřinu ze sítě místo z baterie. Pozor ale, výsledná cena elektřiny se skládá z více položek jako je distribuce, daň, poplatek obchodníkovi a ty je nutné také uvažovat.

Tuto funkcionalitu vyžijete hlavně v období, kdy nesvítí a vaše FVE nevyrábí dostatek energie anebo při nízkých cenách.

Consumption-min

Chci si uložit elektřinu do baterie
Ne vždy nám počasí přeje a můžeme baterii nabíjet elektřinou z fotovoltaiky. V takových dnech se vyplatí nabíjet baterii ze sítě v čase, kdy je cena elektřiny nízká a využívat ji v době, kdy cena na spotu stoupá. I v takovém případě je důležité brát v úvahu cenu opotřebení baterie (amortizaci) a porovnat jí vůči rozdílu ceny v levné a drahé hodiny (rozdíl mezi cenou nabíjení a cenou při spotřebě z baterie by měl být větší než opotřebení baterie). V úvahu je také nutné brát i množství elektřiny, které v tyto hodiny spotřebujete (nabíjet byste měli v levné hodiny jen tolik, kolik je spotřeba v drahé hodiny. Jinak se dostanete do situace, kdy spotřebováváte drahou elektřinu i v hodinách, kdy je levnější ze sítě).

Tento scénář využijete hlavně v zimě, kdy se často nepodaří baterii nabít ze slunce anebo v případě záporných cen.

Scénář č. 3: Cena elektřiny je záporná

Pokud je cena elektřiny na spotu nižší, než je váš poplatek za výkup elektřiny, nebo je cena dokonce záporná, je výhodnější zastavit prodej elektřiny do sítě úplně. Vyhnete se tak situaci, kdy musíte za dodávku elektřiny do sítě platit.

V případě prodejů přetoků dostává výrobce cenu spotu od kterého se odečte poplatek za službu, v našem případě jeden z nejnižších na trhu, tedy 0.45 Kč/kWh.

Tento scénář využijete nejčastěji v letních měsících o víkendech, kdy je často cena na spotu záporná. Pokud dodáváte elektřinu u Nano Green, cena pro zastavení přetoků je tedy 0.45 Kč/kWh.

Production-min (2)


*Amortizace se vypočítá jako počet cyklů baterie x její kapacita a vydělí se cenou baterie. Pro reálný příklad baterie Pylontech US3000C, která stojí cca 30 000 Kč, má kapacitu 3.6 kWh a životnost 6000 cyklů (při vybití do 90%) nám vyjde, že za svojí celkovou životnost je schopná uložit 6000 x 3.6 x 90% = 19 440 kWh/životnost. Cenu jsme si stanovili na 30 000 Kč a tak “úschova” 1 kWh stojí 1,54 Kč. Tento způsob výpočtu je značně zjednodušený a nerespektuje jiné pohledy jako je např. morální zastarání baterie, kdy uživatel nevěří, že baterie vydrží téměř 20 let provozu, protože se objeví mnohem levnější a lepší technologie. Dalším pohledem je investiční pohled a to, že cena peněz dnes je jiná niž budoucí hodnota peněz.